Kaybeden HIV olacak! #kaybedenhivolacak        HIV will lose! #hivwillose

HIV çok değişti isimli farkındalık kampanyası 2017 yılında 1 Aralık Dünya AIDS günü için sivil toplum gönüllülerince tasarlanmış ve Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından hiçbir ilaç firmasından, büyükelçilikten ya da yerel/uluslararası kurum/kuruluştan maddi destek almaksızın, kendi imkanlarıyla uygulanmıştır.


The awareness campaign called HIV has changed designed for Dec 1 WAD by the civil society volunteers and launched by Red Ribbon Istanbul on 2017 with their own efforts without any funding support from any pharma company, embassy or local/ international body.


www.kirmizikurdele.org I hivharitasi.online www.ucretsizhivtesti.com

 

©2017 - 2020